കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ ലംഘനം: സംസ്ഥാനത്ത് ഞായറാഴ്ച്ച അറസ്റ്റിലായത് നാലായിരത്തിലധികം പേർ 2494 വാഹനങ്ങളും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു

0 26

തിരുവനന്തപുരം: കോവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ചതിന് ഞായറാഴ്ച്ച സംസ്ഥാനത്ത് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് 4435 കേസുകൾ. നിയന്ത്രണങ്ങൾ ലംഘിച്ച 1824 പേരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. 2494 വാഹനങ്ങളും പോലീസ് പിടിച്ചെടുത്തു. 9140 പേർ സംസ്ഥാനത്ത് മാസ്‌ക് ധരിച്ചില്ലെന്നും കേരളാ പോലീസ് അറിയിച്ചു. ക്വാറന്റെയ്ൻ ലംഘിച്ചതിന് 46 കേസുകളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയിൽ 412 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. 53 പേരാണ് അറസ്റ്റിലായത്. 187 വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുത്തു. തിരുവനന്തപുരം റൂറലിൽ 1167 കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുകയും 673 പേർ അറസ്റ്റിലാകുകയും 558 വാഹനങ്ങൾ പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്തു. കൊല്ലം റൂറലിൽ 783 കേസുകളും കൊല്ലം സിറ്റിയിൽ 783 കേസുകളും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

ജില്ല തിരിച്ചുള്ള കണക്കു ചുവടെ. (കേസിന്റെ എണ്ണം, അറസ്റ്റിലായവർ, കസ്റ്റഡിയിലെടുത്ത വാഹനങ്ങൾ എന്ന ക്രമത്തിൽ)
തിരുവനന്തപുരം സിറ്റി – 412, 53, 187
തിരുവനന്തപുരം റൂറൽ – 1167, 673, 558
കൊല്ലം സിറ്റി – 777, 48, 32
കൊല്ലം റൂറൽ – 783, 45, 126
പത്തനംതിട്ട – 62, 55, 136
ആലപ്പുഴ- 39, 18, 186
കോട്ടയം – 199, 197, 177
ഇടുക്കി – 98, 35, 39
എറണാകുളം സിറ്റി – 133, 67, 62
എറണാകുളം റൂറൽ – 187, 46, 234
തൃശൂർ സിറ്റി – 95, 98, 71
തൃശൂർ റൂറൽ – 23, 31, 189
പാലക്കാട് – 103, 110, 54
മലപ്പുറം – 89, 84, 10
കോഴിക്കോട് സിറ്റി – 50, 67, 39
കോഴിക്കോട് റൂറൽ – 53, 65, 10
വയനാട് – 49, 0, 23
കണ്ണൂർ സിറ്റി – 72, 72, 44
കണ്ണൂർ റൂറൽ – 22, 23, 64
കാസർകോട് – 22, 37, 253

Leave A Reply

Your email address will not be published.